קראו בכותר - החורש הים - תיכוני : רקע כללי - סיכום ספרות