קראו בכותר - חולייתנים מזיקים והדברתם : מניעת נזקי מכרסמים, עופות ועטלפים לאדם ולסביבה