קראו בכותר - האם זה חייב להיות כך, לעזאזל?!  :על מאפייניה ההכרחיים של תופעת החיים