קראו בכותר - רמת הנדיב הדברים הנסתרים מן העין : על יחסי הגומלין בפארק הטבע