והיו לאחדים בידך

והיו לאחדים בידך

מחבר: יובל שרלו
שנת ההוצאה: תש"ס
מילות מפתח: סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי; דיאלקטיקה (פילוסופיה); הרב אברהם יצחק הכהן קוק; סולובייצ'יק, יוסף דב ה.; סולובייצ'יק, יוסף ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. דב הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. ה.; סולובייצ'יק, י.ד.ה.; סולובייציק, יוסף דב הלוי; הרב דוב יוסף; הרב דב יוסף; סולובייצ'יק; סולוביצ'יק; סולובצ'יק; הרב יוסף דב סולובייצ'יק; פילוסופיה; דיאלקטיקה; הרב קוק
ספר זה מבוסס על שיעורים שניתנו במכללת יעקב הרצוג ועוסק בבירור שאלה יסודית במשנתו של הרב סולובייצ'יק -– היחס בין דיאלקטיקה להרמוניה, בין חיים של קרע נפשי לחיים של שלווה וסיפוק. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
תבונות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13