מיעוטים, זרים ושונים : קבוצות שוליים בהיסטוריה

מיעוטים, זרים ושונים : קבוצות שוליים בהיסטוריה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"א - 2000
מילות מפתח: היסטוריה חברתית; קבוצות אתניות; מיעוטים; סוציולוגיה של ההיסטוריה; הסטוריה חברתית; אתנולוגיה; קבוצה אתנית
קיומן של קבוצות מיעוט, וכן המתח והמאבקים בינן לבין אוכלוסיות הרוב, הינם עניין של קבע, שימיו כימי היסטוריה האנושית בכלל. אין תקופה היסטורית שלא היו בה מתחים מסוג זה ואין אזור בעולם שתושביו לא התנסו במאבקים כאלה. לכן, במבט ראשון מפתיע להיווכח, שרק לעיתים רחוקות טיפלו בכך ההיסטוריונים. רק לאחרונה, עם גיבושה של השקפת עולם הרואה בחיוב את הרב-תרבותיות בכל חברה אנושית, ועם גבור העניין של היסטוריונים בנושאים שאינם מגויסים לחיזוקה של מדינת הלאום דווקא, הולך והופך תחום זה למרכזי.
לפנינו חמישה עשר מאמרים שלוקטו ועובדו לפרסום בעקבות כנס של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר. המאמרים שלפנינו פורשים משהו משלל האפשרויות הטמונות בחקר מיעוטים. הם מאפשרים הצצה אל עולמות נשכחים ואל מיגוון אנושי מרתק. הם רומזים על מציאותן של בעיות זהות מורכבות ולא מוכרות, ועל הקשיים החוזרים ומתגלעים של חיים הגונים בצוותא. הם מצביעים על תחום שרק מעט מאוד ממנו נחקר בינתיים, ומזמינים אותנו להמשיך ולעסוק בו, ואולי אף ליישם את מסקנותיו בשיגרת חיינו. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13