ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסיה, חברה, כלכלה - כרך 1

ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסיה, חברה, כלכלה - כרך 1

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2005
מילות מפתח: ערבים בישראל; אוכלוסייה ערבית; מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל; בעיות בחברה הישראלית; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא כלי מחקר הכרחי וראשון במעלה, שהוכן בידי חוקרים ערבים-ישראלים. הוא מספק נתונים סטטיסטיים מקיפים ומחקרים מעמיקים, ומלבן מחדש את יסודות הדיון במעמדם האזרחי של הערבים בישראל. הספר מאפשר להכיר את מורכבותה הייחודית של האוכלוסייה הערבית, מחליף את ההכללות המקובלות ומשקף את מציאות חייהם של הערבים בישראל בצורה מדויקת ומהימנה.
הספר מתמקד בארבעה נושאים: דמוגרפיה; עבודה; רמת חיים; חינוך והשכלה גבוהה. בחלקו הראשון מוצגים לוחות סטטיסטיים המאורגנים בקטגוריות מפורטות ועל פי הגדרות חדשות. בחלקו השני מופיעים ארבעה מאמרים פרי עטם של החוקרים הערבים-ישראלים, אחמד ס' חליחל, עזיז חידר, ח'אלד אבו-עסבה ורמסיס גרא, המבקשים לספק רקע היסטורי והקשר חברתי-כלכלי-פוליטי רחב לנתונים הסטטיסטיים.
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא הראשון בסדרת ספרים שתעסוק בהיבטים מגוונים של החברה הערבית בישראל. הספר הוא פרי מלאכתו של צוות חוקרים מתחומים מגוונים של מדעי החברה, היסטוריה, חינוך ופסיכולוגיה, ובראשו עזיז חידר. הספר מיועד לפרשנים, לחוקרים אקדמאים, לקובעי מדיניות ולציבור הרחב. אל הספר
נושא/נושאים: , דתות ומיעוטים, מיעוטים
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13