עיר ישראלית או עיר בישראל? : שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות

עיר ישראלית או עיר בישראל? : שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2006
מילות מפתח: תכנון ערים; שלטון מקומי; שטח שיפוט; אי-שוויון מרחבי; תכנון; פיתוח עירוני; תכנון עירוני; תכנון אורבני; תיכנון; תיכנון עירוני; תיכנון אורבני; מועצה אזורית; מועצה איזורית; מועצה מקומית; עיריה; עירייה; רשויות מקומיות; רשות מקומית; אי שוויון מרחבי
מהי עיר ישראלית וכיצד אפשר להגדיר את "ישראליותה"? מהן ההשפעות האידיאולוגיות ומהם הכוחות הפוליטיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים - הן הממסדיים והן המקומיים-קהילתיים - התורמים לעיצוב המרחב העירוני בישראל? מהם מקומה והשפעתה של הזהות האזרחית-עירונית בישראל על עיצוב המרחב הבנוי? אלה רק חלק מן השאלות שעמן מתמודד ספר חדשני זה.
הספר עיר ישראלית או עיר בישראל? שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות מגיש לקוראים הישראלים מבחר מאמרים המייצגים תחומי ידע מגוונים כמו תכנון עירוני, גיאוגרפיה, אדריכלות, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אשר בוחנים את ההוויה העירונית ואת תהליכי ייצור המרחב הבנוי במקומות רבים בישראל, למשל באופקים, בירושלים, בלוד, בתל-אביב-יפו, בפראדיס ובחיפה.
מחברי המאמרים מציגים באופן מקורי את מורכבות התהליכים שמתפתח בהם המרחב העירוני בישראל באמצעות הצגת נקודות מבט מגוונות לבחינת "ישראליותו" של המקום, הן מבחינה תיאורטית והן ביחס למשמעותן בחיי היומיום. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13