העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ה - 2004
מילות מפתח: שוויון; מיעוטים; העדפה מתקנת; שיוויון; אפלייה מתקנת; אפליה מתקנת
שווים/ות ושווים/ות. לא פחות.
תפיסת ההעדפה מתקנת והבטחת הייצוג הינה תולדה של העובדה שעקרון השוויון הפורמאלי כשל בהשגת השוויון הלכה למעשה. המציאות הוכיחה שגם לאחר יישום החוקים המעניקים לנשים ולחברי קבוצת מיעוט זכות לתבוע שוויון ושוויון הזדמנויות, הם לא הגיעו להישגים משמעותיים דיים - הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינת העוצמה החברתית בחיים הכלכליים והפוליטיים. לעומת זה, במדינות שבהן הונהגה מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג, גדל לאין שיעור הייצוג בפרלמנטים ובממשלות, בחינוך, בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה.
הפרקים בספר
א. ההיבט התיאורטי: ההנמקות והאמצעים של מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג.
ב. ההיבט ההשוואתי אל מול החקיקה והפסיקה הבין לאומיות בארצות הברית, בקנדה ובאירופה.
ג. החקיקה והפסיקה בישראל.
ד. מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג של נשים.
ה. העדפה מתקנת של הערבים בישראל.
ו. העדפה מתקנת של אנשים עם מוגבלות.
ז. העדפה מתקנת ותוכניות קידום לסטודנטים באקדמיה. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  13