שלטון ומנהל בארץ-ישראל 1925-1917

שלטון ומנהל בארץ-ישראל 1925-1917

מחבר: רחלה מקובר
שנת ההוצאה: 1988
מילות מפתח: ארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ - ישראל; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; מנדט הבריטי בארץ ישראל; המנדט הבריטי בארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ ישראל; תקופת המנדט; מאנדאט בריטי
ספרה זה של ד"ר רחלה מקובר הינו מחקר ראשון מקיף וכולל בנושא סדרי השלטון והמינהל הבריטי בארץ-ישראל מראשיתו ועד לתום תקופת כהונתו של הרברט סמואל (1925-1917). בספר מוצג מבנה השלטון הבריטי בארץ בתקופת השלטון הצבאי (עד 1920) ובתקופת השלטון האזרחי (עד 1925). אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  1  2  3  4  5