ימי חומה ומגדל, 1936-1939 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

ימי חומה ומגדל, 1936-1939 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"ז
מילות מפתח: חומה ומגדל
תקופת המאורעות של 1939-1936 והקמת יישובי 'חומה ומגדל' נחשבת לאחת התקופות המכריעות בתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל בטרם מדינה, והיא אשר עומדת במרכזו של כרך זה של 'עידן'.
בכרך ארבע חטיבות - חטיבת המחקרים והסיכומים כוללת עבודות ומאמרים שנכתבו במיוחד ל'עידן'; חטיבת הפרשיות, ובה שבע פרשיות נבחרות המביאות את סיפורם של כמה מהיישובים הנודעים ביותר בקורות מפעל 'חומה ומגדל'; חטיבת הזכרונות, המחזירה את הקורא לימים ההם, תוך הבאת הזווית האישית של אנשי התקופה; וחטיבת העשרה וחומר עזר - השתקפות התקופה ואירועיה בספרות, בתרבות ובתחום הפזמון הקל. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, ישובים ומקומות
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  1  3  4  6  7  8