צמיחת היהודי המודרני : זהות יהודית ותרבות אירופית בגרמניה 1824-1749

צמיחת היהודי המודרני : זהות יהודית ותרבות אירופית בגרמניה 1824-1749

מחבר: מיכאל מאיר
שנת ההוצאה: תשנ"א,1990
מילות מפתח: מנדלסון, משה; זהות יהודית; זרמים ביהדות המודרנית; צונץ, ליפמן יום טוב; יהודי אירופה; פרידלנדר, דוד; מנדלסון, מ.; משה; מושה; מנדלסון; תודעה יהודית; פלורליזם ביהדות המודרנית; צונץ, ליפמן יום-טוב; צונץ, ליפמן; צונץ, יום טוב ליפמן; צונץ, יום-טוב ליפמן; צונץ, ליפמן יום טוב ליאופולד; יהודי ארופה
מפגש היהדות עם העולם הרוחני של גרמניה. בסוף המאה השמונה עשרה וראשית המאה התשע עשרה, הוא מפגש תרבותי חשוב, רב-תלאות וגורלי לתולדות העם היהודי. אין לתאר את היהדות בעת החדשה, בארץ ובתפוצות הגולה, ללא התמודדות זו עם העולם האינטלקטואלי של אירופה. ספר זה מנתח את התהוות היהדות המודרנית ואת תודעתה העצמית החדשה, תוך התמודדות עם עברה מסגרת ההיסטוריה הרוחנית של אירופה. ספר זה מנתח את התהוות היהדות המודרנית ואת תודעתה העצמית החדשה, תוך התמודדות עם עברה במסגרת ההיסטוריה הרוחנית של אירופה. בעיות רבות, המתוארות בספר, עדיין ממשיכות להעסיקנו ולכן, ככל ספר היסטוריה טוב, זהו ספר אקטואלי. הספר דן, בצורה מרתקת, בהתלבטויותיהם והתמודדותם של דמויות כמשה מנדלסון ובני ביתו, דוד פרידלנדר תלמידו, היינריך היינה, לאופולד צונץ אבי "חכמת ישראל", ואחרים. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13