קראו בכותר - צמיחת היהודי המודרני : זהות יהודית ותרבות אירופית בגרמניה 1824-1749