ספר מוזיאון שדות-ים לעתיקות קיסריה

ספר מוזיאון שדות-ים לעתיקות קיסריה

מחבר:
שנת ההוצאה: 1999
מילות מפתח: קיסריה (יישוב עתיק); יישוב עתיק; קיסריה; קייסריה
מוזיאון שדות-ים לעתיקות קיסריה הוקם סמוך לעתיקות העיר שאבק ההסטוריה וחולות הים כיסו אותה. המוזיאון, פרי תכנון ועיצוב של אהרון וגמן ז"ל, הוא מלאכת מחשבת, ביטוי לרצון, למעש, להתמדה, למסירות, לתושייה ולתבונה אשר נתמזגו באישיותו. שרידי פריטים רבים שעיטרו את קיסריה ושימשו את תושביה מוצגים היום במוזיאון ומהווים עדות אילמת לתפארתה. חלקם הארי של חפצים אלה מובא לדיון בספר שלפנינו שהדגש בו מושם על ממצאים שטרם פורסמו או על כאלה שכבר פורסמו ושאר הבאתם לדיון במסגרת ספר זה נראתה חיונית להבנת מורכבות האמונות, אורחות החיים, הטעם ואמצעי המחייה של תושבי העיר לתקופותיה. בעזרת חפצים אלה נחשפים בפני הקוראים אופי הממצא (טכניקה, סגנון, איקונוגרפיה) והיקפו, כמו גם הבעיות הכרוכות בזיהוי והבנת משמעותו בהקשר בו שימש בעת העתיקה. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  9  10  11  13