הנקודה היהודית

הנקודה היהודית

מחבר: שמואל אלמוג
שנת ההוצאה: תשס"ב,2002
מילות מפתח: אנטישמיות; חלוצים וחלוציות; לאומיות יהודית; נומרוס קלאוזוס; נומרוס קלאזוס; חלוציות
בספר זה מצביע המחבר על זיקות גלויות וסמויות בין תופעות מגוונות מאוד, הקשורות ביהודים וביהדות, בשלושה תחומים עיקריים:  הופעת מדינת לאום והשפעתה הגוברת על היהודים  ואף על הלאומיות  היהודית לגוניה; העולם הרוחני, שהצמיח את אתוס בניין הארץ במאה העשרים - השפעת "רוח הזמן" על המפעל החלוצי וזיקתם הגלויה והסמויה של החלוצים של הרבדים השונים של היהדות; מבט על מערכת היחסים שבין היהודים לסביבתם, החל בעימות ההיסטורי של היהדות והנצרות, וכלה בשואה ובספיחיה האקטואליים. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
ספרית פועלים

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13