הציונות והשאלה הערבית : קובץ מאמרים

הציונות והשאלה הערבית : קובץ מאמרים

מחבר:
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: יהודים וערבים; יחסי ישראל-ערב; יחסי יהודים וערבים; ערבים ויהודים; יחסי ישראל ערב; סכסוך ערבי-ישראלי; סכסוך ערבי ישראלי; שלום ישראלי-ערבי; שלום ישראלי ערבי
קובץ מאמרים שמקורו ביום עיון שערך מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית.בין מאמרי הספר: התנועה הציונית והערבים; קווים לתולדות העמדות הציוניות בסכסוך היהודי ערבי; יחסה של התנועה הרביזיוניסטית לתנועה הלאומית הערבית; המרד הערבי בשנת 1936 בפרספקטיבה של העימות היהודי ערבי בארץ ישראל; המדיניות הבריטית, המדיניות הציונית והשאלה הערבית; פתרון כולל מול מיתון הסכסוך הישראלי ערבי ; בחינה מחודשת של ההתנגשות בין משה שרת ודוד בן-גוריון; יחס ערביי ארץ ישראל ליישוב היהודי ולתנועה הציונית; עמדות ערביות כלפי הציונות. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13