תמורות בחברה הישראלית

תמורות בחברה הישראלית

מחבר: שמואל נח אייזנשטדט
שנת ההוצאה: תשס"ד, 2004
מילות מפתח: חברה
ספר זה עוסק בתהליכי השינוי שעברו על החברה הישראלית, בעיקר מאז "המהפך" של 1977 , ומנתח את שורשי השינויים ואת תוצאותיהם. הנחת היסוד של המחבר היא כי "המהפך" היה לא רק שינוי פוליטי אלא גם נקודת מוצא לשינויים מרחיקי לכת בכל המערכות בישראל- המוסדיות חברתיות, הפוליטיות והכלכליות, וכן בדפוסי הזהות הקולקטיבית של החברה הישראלית על מגזריה השונים. בעבר עמדה במרכז ההוויה הישראלית התכנית החברתית והתרבותית של תנועת העבודה הציונית, שהייתה הגמוניה בשלושת העשורים הראשונים של המדינה. אולם דווקא בשיא הצלחתה התגלו בה בקיעים וניגודים, שהתרחבו והחריפו לאחר מלחמת ששת הימים ועוד יותר מכן לאחר מלחמת יום הכיפורים. כך הואץ התהליך של שינויים מרחיקי לכת במסגרות המוסדיות והשתלב במאבקים של מגזרים חברתיים שהיו קודם משניים או שוליים ועתה ניסו לפרוץ דרכם לזירה המרכזית של החברה. זאת במגמה להשפיע על עיצוב דמותה של החברה הישראלית ולהקל על השתלבותם במרכזה. הספר מנתח את שורשיהם של התהליכים האלה וגם מצביע על הבעיות הנוצרות עקב כך לחברה הישראלית בעידן הנוכחי. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13