לגעת בשמים : חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית

לגעת בשמים : חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית

מחבר: עירית קופפרברג
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: חקר השיח; לשון פיגורטיבית; טקסט - ניתוח והערכה; ניתוח טקסטים; נתוח טקסטים; ניתוח טקסט; נתוח טקסט; הערכה וניתוח טקסט; ניתוח והערכת טקסטים
הספר מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי דעת שונים, למשל סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ייעוץ, רפואה, תקשורת, עבודה סוציאלית, בלשנות, אנתרופולוגיה, חינוך, ספרות ומשפטים, המבקשים לבצע ניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית. לספר שלושה שערים: השער הראשון מציג הנחות יסוד ומונחי מפתח; השער השני מכיל שיטות איכותניות לניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית (בחלק מהפרקים משולב ניתוח כמותי עם ניתוח איכותני); השער השלישי בוחן באופן ביקורתי את תפקידי השפה הפיגורטיבית בתקשורת של שיח בעת מצוקה ומסכם את תרומת הספר מבחינה תיאורטית, מתודולוגית ומעשית. בסוף הספר מוצג מילון מונחים. אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14