הציונות והאימפריות

הציונות והאימפריות

מחבר:
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: ציונות; היסטוריה; אימפריאליזם; היסטוריוגרפיה יהודית; ציונות ויהדות; הסטוריה; קולוניאליזם; אימפריאליסם; קולוניאליסם; אימפרייליזם; קולונייליזם; היסטוריוגרפיה של עם ישראל; יהדות וציונות
קובץ המאמרים הציונות והאימפריות הוא פרי עבודה של קבוצת מחקר אשר פעלה במכון ון-ליר בירושלים בשנים 2011-2010. מיטב החוקרים בתחום מציגים בספר עבודות מחקר שמטרתן להחזיר את האימפריות אל תוך הדיון בציונות, ועל ידי כך להעשיר את המחקר אשר מבקש לחלץ את הדיון בציונות מנרטיב של היסטוריה ייחודית הכלואה בתוך עצמה. הספר מבקש למקם את העיסוק בציונות בתוך המטריצה האימפריאלית העולמית כפי שהתעצבה למן סוף המאה התשע-עשרה, ולחשוב באופן רקפלקסיבי על המשמעויות של מהלך זה. עם הנושאים שזכו לטיפול מיוחד בספר נמנים שפה והיסטוריוגרפיה, מוסדות פוליטיים, ניהול אוכלוסיות ודגמים של ידע נודד. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14