אהבה ואימה במפגש עם אלוהים : מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ'יק

אהבה ואימה במפגש עם אלוהים : מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דב סולובייצ'יק

מחבר: דוד הרטמן
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי; יהדות אורתודוקסית; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; סולובייצ'יק, יוסף דב ה.; סולובייצ'יק, יוסף ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. דב הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. ה.; סולובייצ'יק, י.ד.ה.; סולובייציק, יוסף דב הלוי; הרב דוב יוסף; הרב דב יוסף; סולובייצ'יק; סולוביצ'יק; סולובצ'יק; הרב יוסף דב סולובייצ'יק; יהדות אורתודוקסית בתפוצות; יהדות אורתודוכסית בתפוצות; יהדות אורטודוקסית (בתפוצות); יהדות אורטודוכסית (בתפוצות)
הרב יוסף דב סולובייציק השפיע עמוקות על האורתודוקסיה המודרנית היהודית בארצות הברית – ועל היהדות בכללה –בכך שיצר מרחב שיח משותף ללימוד התורה המסורתי והמחשבה הפילוסופית המערבית. פרשנותו המעמיקה של הרב פרופ‘ דוד הרטמן ליצירתו של הרב סולובייציק חושפת יהדות המחויבת לתעוזה אינטלקטואלית, כנות ופתיחות.
הרטמן בוחן מחדש את מוקדי הגותו של הרב המקיפים את ההבטים המרכזיים בחיי המאמין המודרני: ההלכה והלמדנות לעומת חווית האמונה, התנאים המאפשרים התייחסות כלפי עולם האמונה הלא-היהודי, עמידתם של היחיד והקהילה לנוכח האל בתפילה, והעיקר מאמציו של המאמין המודרני להיוותר מחוייב למסורת היהודית מבלי להקריב את חירות מחשבתו ויושרו. בכל ההבטים הללו מצביע הרטמן על המניעים והמתחים המזינים את הגותו של סולובייצ`יק ועל מגבלותיה כמו גם על השאלות והאפשרויות החדשות אותן היא מציבה בפני המחשבה היהודית הדתית המודרנית. אל הספר
תוכן הספר:
מכון שלום הרטמן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13