הוד הים : יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל

הוד הים : יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: אקולוגיה ימית; ישראל; אוקינוגרפיה; ביולוגיה ימית; Israel; מדינת ישראל; אוקיינוגרפיה; חקר ימים; חקר הימים
הספר הזה נכתב בידי חוקרים ישראלים לציון עשור להקמת העמותה הישראלית למדעי הימים. הספר בא להציג תמונה מדעית-מחקרית עדכנית בנושאים הקשורים למערכות הימיות של ישראל. פרקי הספר מאירים זוויות גיאולוגיות, פיזיקליות, אוקיאנוגרפיות, אקולוגיות וביולוגיות, הספר כולל נושאים כגון: זרמים בים, מפלס מי הים, מעגלים ביוגיאוכימיים, הידרולוגיה, כימיה של המים והביוטה הטבעית ברמות השונות של מארגי המזון. הספר דן בהשפעות האדם על גופי המים האלו, כמו גם בשיקום הטבע של הסביבות הייחודיות הללו ובשמירתו. אל הספר
תוכן הספר:
העמותה הישראלית למדעי הימים

עמודים:
1  2  3  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15