המיתוס ביהדות : היסטוריה, הגות, ספרות

המיתוס ביהדות : היסטוריה, הגות, ספרות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ד
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; מיתוס; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; מטוס; מיטוס; מתוס
הקובץ נחלק לשלושה חלקים: סוגיות תאורטיות, מיתוסים בעת העתיקה ובימי הביניים, ונוכחות המיתוס בעידן המודרני.
הספר מבוסס על מושב בקונגרס העולמי הי'ב למדעי היהדות, תשנ'ז, ועל כינוס בנושא המיתוס היהודי שערך מרכז זלמן שזר בשנת תשנ'ט.
המיתוס ביהדות מצביע על שימושים שונים במושג המיתוס ומציע לו תובנות רחבות והגדרות מגוונות.
בניגוד למגמות שרווחו בעבר, שיש לראות במיתוס תודעה ייחודית, ומבחינה יהודית - אף שולית ושלילית, מגלה הקובץ שלפנינו גישה שונה, המניחה את רב-גוניותו של השיח המיתי בעולם היהודי.
המיתוס ביהדות צועד צעד חשוב לקראת ההשתחררות מהנחות פשטניות בדבר הניגוד המובהק בין דת ממוסדת לדת שאינה ממוסדת, גישה הניכרת יפה במחקר לאחרונה.
הקובץ מצטרף למגמה מקיפה של ראייה מורכבת של זרמי היהדות השונים, ומתוך גישה זו הוא דן במתח שבין יהדות למיתוס, בין מיתוס לבין המקרא, או בין המיתוס לבין העולם התלמודי. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11