ילדים בראש המחנה : ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית

ילדים בראש המחנה : ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"א - 2010
מילות מפתח: ילדים; ילדים בסיכון; בעיות חברתיות; עיתונות ילדים ונוער; ילדות; עיתוני ילדים ונוער; עיתונים לילדים ולנוער; עיתון ילדים; עיתון נוער; עיתון לילדים; עיתון לנוער
נקודת המוצא של קובץ מאמרים זה היא ש"ילדוּת" ו"נעורים" הם מושגים מרכזיים בסדר היום מודרני, וכי לא ניתן לדון באידיאולוגיות המודרניות הגדולות ובתהליכים המהפכניים, במשברים ובתמורות התרבותיות שחלו בשלוש המאות האחרונות, מבלי להזדקק להם.
אסופת מאמרים זו מתמקדת בילדים ובנערים, יהודים בעיקר, ובתפקידים החברתיים והתרבותיים שהוטלו עליהם בעתות משבר ובתקופות של תמורה ושל שינוי.
בצד התפקידים המעשיים והסימבוליים שהוכתבו "מלמעלה", נבחנים גם תפקידים דוריים שגובשו "מלמטה", בקרב הצעירים, בינם לבין עצמם.
לכתיבת המאמרים חברו חוקרים מדיסציפלינות שונות, ופתחו פתח לדיון מגוון ועשיר בתחום ענף זה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, חינוך, מדינת ישראל
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

דור לדור

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11