ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסיה, חברה, כלכלה - כרך 3

ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסיה, חברה, כלכלה - כרך 3

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ע - 2009
מילות מפתח: ערבים בישראל; מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל; בעיות בחברה הישראלית; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל
מאז הקמת מדינת ישראל התחוללו בה תהליכים ותמורות במגוון תחומים, ואלה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, שבשנת 2009 מנתה כ-1.25 מיליון נפש – כ-17 אחוזים מכלל האוכלוסייה במדינה. עם זאת, היחס אל אוכלוסייה זו נע בין הכלה להדרה, בין שיתוף לבידול, ושישה עשורים לאחר הקמת המדינה עדיין קיימים פערים גדולים בין אזרחיה היהודים לאזרחיה הערבים.
ספר החברה הערבית בישראל 3, כמו שני קודמיו, משלב נתונים ומידע על האוכלוסייה הערבית בישראל עם דיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות לחברה זו ולקשרים בינה ובין מדינת ישראל והרוב היהודי. הספר שופך אור על מצבה של החברה הערבית במציאות הסבוכה של ישראל בשלהי העשור הראשון של שנות האלפיים, ומשרטט פרופיל מהימן של חברה זו בתחומי חיים מרכזיים: דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה ושלטון מקומי. בהכנת הספר השתתפו חוקרים ערבים במדעי הרוח והחברה בראשותו של הגיאוגרף ומתכנן הערים, פרופ' ראסם ח'מאיסי. ריכוז הנתונים נעשה בידי העורך הסטטיסטי של הספר, רמסיס גרא, בסיועו של צוות סטטיסטי. עבודתם מציגה תובנות על המצב בשלל היבטים – חברתי, כלכלי, קהילתי ופוליטי.
ספר החברה הערבית בישראל 3 אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא כלי מחקר מן המעלה הראשונה. הוא מיועד הן לחוקרי החברה הערבית בישראל והן לקובעי מדיניות, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולכל מי שמבקש להיטיב להכיר את החברה הערבית בישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , החברה הישראלית, מיעוטים
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13