השיבה לירושלים : חידוש הישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע-עשרה

השיבה לירושלים : חידוש הישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע-עשרה

מחבר: אריה מורגנשטרן
שנת ההוצאה: התשס"ז - 2007
מילות מפתח: התיישבות; ירושלים (יישוב עירוני); מאה תשע עשרה; מצוות יישוב ארץ ישראל; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
הספר השיבה לירושלים מתאר את השפעת האמונה המשיחית בראשית מאה התשע-עשרה על שינוי היחס כלפי ירושלים בעולם היהודי, ועל הפיכתה ממושא של כיסופים רוחניים לעיר שהיא גם מקום של בניין ויצירה במציאות הריאלית, בתהליך שיצר רוב יהודי בירושלים כבר בשנת 1860.
הספר חושף את פעילותם של ארגונים יהודיים על-קהילתיים שנוסדו במזרח אירופה ובמערבה כדי לתמוך בקיומו של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, ומנתח את מערכת היחסים המורכבת שפיתחו עם הנהגת היישוב בארץ. השיבה לירושלים מציג ומנתח לראשונה מקורות ארכיוניים שנתגלו רק בשנים האחרונות בברית-המועצות לשעבר ובמערב אירופה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, ירושלים
תוכן הספר:
הוצאת שלם

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג