לאומיות ופוליטיקה יהודית : פרספקטיבות חדשות

לאומיות ופוליטיקה יהודית : פרספקטיבות חדשות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1996
מילות מפתח: לאומיות יהודית; התבוללות; מדיניות ציונית; טמיעה; היתבוללות; התיוונות; התיונות
אין תחום בחיי היהודים ואין זרם וארגון ביהדות זמננו שלא הושפעו עמוקות מהמהפכה שחוללה הציונות. ללאומיות היהודית בגילוייה השונים התלוותה גם תמורה מרחיקת לכת בדפוסי הפוליטיקה שהיו נהוגים על ידי היהודים כישות קיבוצית. הפוליטיקה החדשה הזאת הגבירה והאדירה את יכולתם של היהודים לעצב את עתידם.
בשנים האחרונות חלה פריחה מרשימה בחקר הלאומיות של כלל עמי העולם ובביאור משמעויותיה של התופעה מבחינה מושגית. במקביל נעשו רוויזיות בהבנתנו ההיסטורית של תהליכי ההתבוללות, מחד, ואת ההישרדות של היהודים בעידן המודרני, מאידך.
ספר זה הוא פרי נסיונם של מיטב החוקרים להשקיף מחדש, לאור התפתחויות אלה במחקר, על ההתנסות ההיסטורית של היהודים בתופעת הלאומיות. תריסר המאמרים הכלולים בקובץ מאירים היבטים שונים של הלאומיות היהודית ומציגים פרספקטיבות חדשות להבנת שורשיה ההיסטוריים, רב-גוניותה, גילוייה הפוליטיים והתרבותיים וזיקותיה ליישוב היהודי בארץ-ישראל ולמדינת ישראל המתהווה. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון

עמודים:
1  3  4  6  7  9  10  11  12  13