יהודים בכלכלה : קובץ מאמרים

יהודים בכלכלה : קובץ מאמרים

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"ה
מילות מפתח: יזמות ויזמים; אוכלוסייה עובדת; יהודים; יזמה; יוזמה; יזמים; יזם; אוכלוסיה עובדת; עם ישראל; עם-ישראל; שאלה יהודית; השאלה היהודית; בני ישראל; בית יעקב; עבריים; עברים; עם סגולה; עם קדוש; העם הנבחר; עם נבחר; ישורון
על הספר (מתוך ההקדמה)  ...אומנם הקובץ נותן תמונה של מצב המחקר הנוכחי בהיסטוריה הכלכלית של עם ישראל, אבל תמונה זו אינה מלאה ויש בהרכבה הרבה מהמקריות. עם זאת, מאפשר גם מבחר זה להרחיב ולהעמיק את ידיעותינו בהיסטוריה כלכלית יהודית ולעמוד על בעיותיו המתודיות של המחקר בנושאים אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, החברה הישראלית
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13