החברה הסקטוריאלית

החברה הסקטוריאלית

מחבר: גדי יציב
שנת ההוצאה: תשנ"ט - 1999
מילות מפתח: ישראל; ריבוד חברתי; תנועות חברתיות; Israel; מדינת ישראל; דירוג חברתי; מעמד חברתי; מעמדות; שכבות חברתיות; ריבוד
הספר הוא מונוגרפיה סוציולוגית העוסקת באחת התכונות המרכזיות המאפיינות את החברה היהודית בארץ-ישראל מאז צמיחתה בשלהי המאה ה-19 וביתר שאת החל משנות ה-20 של המאה הנוכחית. זוהי התופעה שבה ותיקים ועולים נטו להתכנס בתוך "מובלעות" עדתיות-חברתיות, תרבותיות, דתיות ופוליטיות-אידיאולוגיות. ברבות הימים כונו "מובלעות" אלו "סקטורים". על פי טענתו, כל סקטור ראה את החברה שתיוולד בארץ בדמותו ובצלמו, ועל-כן חלקם אף ניהלו מאבקים פוליטיים. המבחר גם דן בהבדלים בין ההתארגנויות בתקופת היישוב לבין תהליכי הרה-סקטוריאליזציה המחוללים כיום. אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  1  2  3  4  5  6  7