הגליל בתקופת המשנה

הגליל בתקופת המשנה

מחבר: אהרן אופנהיימר
שנת ההוצאה: תשנ"א - 1991
מילות מפתח: גליל; תקופת המשנה והתלמוד; תקופת בית שני; מרד בר-כוכבא; אמוראים; תלמוד; משנה; תקופות; בית שני; בית 2; מרד בר כוכבא
"הגליל בתקופת המשנה" בא לברר שאלות מרכזיות בתולדות עם ישראל בתקופה שמחורבן הבית השני ועד הדורות הראשונים של אמוראי ישראל: מה היה אופיו של היישוב היהודי בגליל לפני מרד בר-כוכבא?
כיצד השפיעה על יהודי הגליל עובדת היות הגליל ערש הנצרות? מדוע היתה מעורבותו של הגליל במרד בר-כוכבא קטנה מזו של יהודה? מה היה אופיו של השלטון הרומי, ומה הרקע ליחסים התקינים בינו לבין רבי יהודה הנשיא? אילו אותות הותיר על הגליל משבר הקיסרות הרומית במאה השלישית? מה היה טיבם של הקשרים בין הגליל לבין אזור יהודה, מצד אחד, ובינו לבין פניקיה בכלל ועכו וצור בפרט, מצד אחר? נקודת המפנה בתולדותיו של הגליל היהודי בתקופת המשנה היא מרד בר-כוכבא, וליתר דיוק כישלונו של מרד זה ותוצאותיו. בעקבות המפלה וגזירות השמד עבר מרכז הכובד של החיים היהודיים בארץ ישראל לגליל.
בתוך האנדרלמוסיה הכללית, המפולת היישובית והמשבר הכלכלי של אותם הימים, הפך הגליל לאיזור שבו שוקמו היישוב היהודי, מוסדות ההנהגה ומסגרת החברה, וחודשו החיים היהודיים-הלאומיים.
מכאן ואילך עברה לגליל ההגמוניה על ארץ ישראל היהודית, ובמידה מסוימת גם על תפוצות ישראל בכללן. הגליל בתקופת המשנה שם לו למטרה לשרטט את פני החברה היהודית בגליל, לבדוק את תפקידם ודרך פעולתם של מוסדות ההנהגה העצמית, ולברר את מהות היחסים בין יהודי הגליל לבין השלטונות.
הספר בכללו מבקש לבחון את קורותיהם של יהודי הגליל על רקע תולדות העולם העתיק בכלל ותולדות רומי בפרט.
אהרן אופנהיימר הוא פרופסור מן-המניין להיסטוריה של עם ישראל באוניברסטת תל-אביב, ומשמש ראש בית הספר למדעי היהדות שבה. יליד תל-אביב (1940). פרסם ספרים ומאמרים על תולדותיהם של יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל בתצקופת המשנה והתלמוד. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13