לאום מלאום : עיונים בשאלות של זהות לאומיות, עם ולאומיות

לאום מלאום : עיונים בשאלות של זהות לאומיות, עם ולאומיות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ח : 2008
מילות מפתח: לאומיות; לאומנות; לאום
הספר לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות יהודית, עם ולאומיות נכתב מתוך הרגשת דחיפות להעלות את נושא הלאומיות – מהותה, בעיותיה ומעמדה במציאות זמננו – לדיון מחודש. ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית.
נסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות-פנים ומדיניות-חוץ ודעיכת הרגש הלאומי כגורם המלכד את העם שהמדינה קמה למענו – שתי אלו עדיין מאיימות על המשך התפתחותה ואף על עצם קיומה של מדינת ישראל.
כמה ממאמרי הספר מתמודדים ישירות עם האידיאולוגיה האנטי-לאומית שהשתגרה בהיסטוריוגרפיה ובחשיבה החברתית והפוליטית הבתר-מודרנית.
הספר שואף להציב את נושא הלאומיות בסדר היום של האליטות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות בישראל. הוא מבקש להציג את הרקע ולהבהיר את המושגים, ובעיקר להעלות את השאלות – שפתרונן שנוי במחלוקת – לדיון מחודש, ולהבליט את חשיבותן מנקודת הראות של השקפת עולם לאומית. הנושא מוצג לקוראים מזוויות הסתכלות מגוונות כדי להזין את השיח הציבורי ולהסיט אותו ממגמה של עימות וקיטוב למגמה של הידברות. פרופ' אליעזר שביד מציב במאמרו את יסודות הדיון החדש בשאלת הלאומיות והתפתחותה מול האתגרים שהגלובליזציה והתפיסות הפוסט-לאומיות מציבות בפניה. הרב פרופ' נפתלי רוטנברג בוחן בספר את טיעוניו של ישעיהו ליבוביץ בביקורתו כלפי הלאומיות החילונית ואת השפעתה של הגותו על התפתחותן של תפיסות פוסט-ציוניות. ליבוביץ טען שאין לאום יהודי חילוני, אין הצדקה להקמת לאום ישראלי ולאומיות יהודית חילונית מהווה מסלול ישיר לפשיזם. עמדתו של ליבוביץ מוצגת בספר תוך ניתוח פילוסופי-ביקורתי של טיעוניו. פרקים נוספים בספר: ד"ר מעוז עזריהו בוחן באופן ביקורתי את הפוסט לאומיות. פרופ' חדוה בן ישראל מתארת כיצד נתפסת תופעת הלאומיות היהודית על ידי מי שמתבוננים בה מבחוץ לעומת תפיסת היהודים עצמם. ד"ר גור אלרואי בוחן את הקשר בין הוויה של עם להוויה של לאום. ד"ר מתן אורם בוחן את תקפותן של תיאוריות חדשות על הלאומיות בהקשר הישראלי. ד"ר ראובן גרבר מציע בסיס אידיאולוגי חדש למדינה יהודית ודמוקרטית. פרופ' אלחנן יקירה מציג את הריבונות, את המדינה היהודית כפתרון לזהות היהודית בזמננו. ד"ר יוסי טרנר דן ביחס בין ציונות ותפוצתיות ומציע קריאה חדשה ב"אחד העם". ד"ר אודי לבל דן במדיניות ההדרה של לוחמי האצ"ל והלח"י מגבולות הזיכרון הלאומי. ד"ר יואל פינקלמן מתאר את הפיצול בין ימין לשמאל בציונות הדתית. ספר מרתק, מאתגר ורלוונטי עתה יותר מתמיד. אל הספר
נושא/נושאים: , אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13