פערי אזרחות : הגירה, פריון וזהות בישראל

פערי אזרחות : הגירה, פריון וזהות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: פער חברתי; קבוצות אתניות; גלובליזציה; חברה אזרחית; פער; שוויון חברתי; שיוויון חברתי; אפליה; אפליה חברתית; אינטגרציה; אינטגרציה חברתית; אתנולוגיה; קבוצה אתנית; גלובליזצייה
קובץ מאמרים זה עוסק במגמות החברתיות והפוליטיות המייצרות "פערי אזרחות" בחברה בישראל ובפרקטיקות שבעזרתן קבוצות שונות מנסות להתמודד עם פערים אלו. הספר מתמקד בעיקר במנגנוני ההדרה של מדינת הלאום ובקבוצות המנועות מלהשתייך אליה או הנדחקות לשוליה הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים. עם זאת, לא נפקד בו מקומם של המנגנונים המאפשרים הכלה של יחידים ושל קבוצות בחברה, שהרי מנגנוני ההדרה ומנגנוני ההכלה של מדינת הלאום הם שני צדדים של אותו המטבע.
הניתוח של מנגנונים מורכבים אלו נעשה לאור הדיון הנרחב המתנהל בעולם בנושא זה כפי שהוא משתקף בספרות הרלוונטית, ומתוך בחינה של ההתפתחויות הפוליטיות, הכלכליות, התרבותיות והאינטלקטואליות המאפיינות את העידן הגלובלי. מאמרי הספר מבקשים לבחון, בין השאר, כיצד הזרימה המואצת של הון, סחורות, מידע ובני אדם, הכרוכה בתהליכי הגלובליזציה, יוצרת אי-התאמה גוברת בין המסגרת הפוליטית והחוקית המגדירה זכויות אזרח, הלא היא מדינת הלאום, ובין המציאות הסוציולוגית המורכבת, המעודדת אי-שוויון מבני ועמוק באופן הקצאתן. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13