מודרניות, פוסט-מודרניות וחינוך

מודרניות, פוסט-מודרניות וחינוך

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 1999
מילות מפתח: חינוך; פוסט-מודרניזם; מודרניזם; פדגוגיה; פוסטמודרניזם; פוסט מודרניזם; מודרניזציה
על רקע המעבר ממודרניות למצב פוסט-מודרני, נבחנות בכרך זה אוריינטציות חינוכיות רב-תרבותיות, פוסט-קולוניאליסטיות, פמיניסטיות, מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות.
כיצד האדם המנורמל מיוצר? כיצד ידע, זהות וזיכרון מסוימים נעשים מרכזיים ולגיטימיים, ואחרים נדחקים לשוליים ונעשים בלתי-לגיטימיים? כיצד החינוך המנרמל מבטיח את שעתוקו של הסדר הקיים מבחינת יחסי עדות, אפשרויות תרבותיות או מציאות כלכלית? כיצד הגלובליזציה הקפיטליסטית והרציונליות האינסטרומנטלית חוברים לעיצוב חינוך פוסט-מודרני שיהיה חסין להתנגדות ושחרור?
שאלות אלה מקבלות כאן תשובות במסגרת תפיסות פילוסופיות מגוונות, מתוך הקדשת תשומת-לב מיוחדת להקשר הישראלי. אל הספר
נושא/נושאים: , פילוסופיה, חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13