תכנית המיליון : תכניתו של דוד בן-גוריון לעלייה המונית בשנים 1942 - 1945

תכנית המיליון : תכניתו של דוד בן-גוריון לעלייה המונית בשנים 1942 - 1945

מחבר: דבורה הכהן
שנת ההוצאה: תשנ"ה, 1994
מילות מפתח: עלייה וקליטה; עליה; עלייה; קליטת עליה; קליטת עלייה
בעיצומה של השואה תיכנן דוד בן- גוריון להביא עלייה המונית ולהקים מדינה יהודית. זו היתה "תכנית המיליון". מפעלי פיתוח אדירים תוכננו על י־די עשרות מומחים בכל ענפי התעשייה והחקלאות, ביניהם - "תעלת הימים", "המוביל הארצי", רשת תחבורה ועוד. תוכננו גם מחנות מעבר לרבבות עולים, שבהם ייקלטו, בנפרד, העולים מאירופה ויוצאי ארצות האסלאם. עם הקמת מדינת ישראל, הופעלו תכניות עלייה לפי קווי פעולה שגובשו בתכנית המיליון. גם הסכם השילומים בין ישראל לגרמניה נערך לפי התביעה שהוכנה ונוסחה עוד בשנת1944.  בספר תכנית המיליון - נחשף פרק מרתק בתולדות היישוב בשנות ה -40 ובפרשת התכנון של התשתית הכלכלית והחברתית למדינת ישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  3  5  6  7  9  10  11  12  13