מויטק : מעליזות נעורים בקן שומרי למחתרת לוחמת בצורר הנאצי - קורותיו של לוחם - מויטק (משה) זילברברג מ

מויטק : מעליזות נעורים בקן שומרי למחתרת לוחמת בצורר הנאצי - קורותיו של לוחם - מויטק (משה) זילברברג מ

מחבר: שמואל מעין
שנת ההוצאה: 1981
מילות מפתח: שואה; יהודי פולין; סיפורי חיים; זילברברג, מויטק (משה); יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; פולין; ספור חיים; סיפורים אישיים; ספור אישי; העלאת זכרונות; מויטק זילברברג; משה זילברברג
החיבור שלפנינו על מויטק זילברברג, מפקד האירגון היהודי הלוחם בצ'נסטוחוב, אינו מהווה סיפור תולדות הגיטו בצ'נסטוחוב, אף לא סיפור תולדות תנועת ההתנגדות שם, וגם לא תולדות קן השומר הצעיר בקאליש, שבו היה מויטק חבר כ-10 שנים. לחיבור זה יש תפקיד אחר: הוא נסיון שיחזור תולדות חייו של מפקד האי"ל בצ'נסטוחוב מימי נעוריו המוקדמים ועד לסופו ההירואי המר. כל זה, כמובן, על רקע מקומות גידולו: בבית משפחתו, בקן השומרי בקאליש ואחר כך על רקע התקופה של השמדת היהודים בפולין בכלל ובצ'נסטוחוב בפרט, כשהוא נלחם בצורר בטרם הוקם האירגון היהודי הלוחם וכשזה הוקם - בשורותיו וכעומד בראשו. אל הספר
תוכן הספר:
המכון לחקר הציונות והתפוצות ע"ש צבי לוריא

עמודים:
א  ב  1  5  7  8  9  10  11