קראו בכותר - מויטק : מעליזות נעורים בקן שומרי למחתרת לוחמת בצורר הנאצי - קורותיו של לוחם - מויטק (משה) זילברברג מ