מ"לקוטי שושנים" ועד "בריגדת הנייר" : סיפורו של בית עקד הספרים ע"ש שטראשון בווילנה

מ"לקוטי שושנים" ועד "בריגדת הנייר" : סיפורו של בית עקד הספרים ע"ש שטראשון בווילנה

מחבר: פרידה שור
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: ספריות יהודיות; ספריית שטראשון (וילנה)
הספרייה ע"ש ר' מתתיהו שטראשון בווילנה נוסדה על-בסיס ספרייה פרטית ונודעה ברחבי העולם בזכות אוצרות נכסי התרבות היהודית האצורים בה; אוספי הספרות העברית, אינקונבולות, דפוסים נדירים וכתבי-יד. לאורך כל שנות קיומה, הייתה הספרייה מרכז מכונן של חיי הרוח והתרבות היהודיים בווילנה על כל זרמיהם ומפלגותיהם, חרף התמורות הפוליטיות, החברתיות, הלשוניות והכלכליות שהתחוללו בליטא ככלל ובווילנה בפרט. ספרייה זו שמשה אבן שואבת לשוחרי דעת למשכילים, רבנים, תלמידי חכמים וחוקרים והיתה לאחד מסממניה המובהקים של אווירת הלמדנות והחקרנות שאפיינה את 'ירושלים דליטא'. הספר מתאר את הספרייה ע"ש ר' מתתיהו שטראשון מראשיתה ועד לחורבנה בידי הנאצים בימי השואה ואת השתלשלות האירועים שהוליכו את שרידיה לספריית ייוו"א בניו-יורק, להיכל הספרים הליטאי הלאומי ולישראל. לצד תיאור דמותו של ר' מתתיהו שטראשון, מבקש חיבור זה לתאר את דמותם של אישים נוספים שהיו שותפים להקמתה, ניהולה ובניית אוספיה של הספרייה שנקראה על- שמו ובראשם דמותו של הספרן והסופר חייקל לונסקי. הספר מיועד למתעניינים בתרבות יהודית, בתולדות היהודים בווילנה, בציונות, בשואה, בספרות ובשפה העברית והיידיש וכן בתולדות הספר והספריות. המחברת, ד"ר פרידה שור, מנהלת את הספרייה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון שאותה הקימה. היא מרצה במידענות, במידענות רפואית ובתחומים שונים של הדרכה לספריות במסגרת הלימודים האקדמיים במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ

עמודים:
1  2  3  5  6  7  9  10  11  12  13  14