קראו בכותר - מ"לקוטי שושנים" ועד "בריגדת הנייר" : סיפורו של בית עקד הספרים ע"ש שטראשון בווילנה