תולדות מלחמת פילופוניס

תולדות מלחמת פילופוניס

מחבר: תוקידידיס .
שנת ההוצאה: תשי"ט - 1959
מילות מפתח: תוקידידס; תרבות יוונית; תוקידדס; תרבות יוון
הספר פותח במילים אלה: "תוקידידיס, איש אתונה, העלה על ספר את קורות מלחמת הפילופונסים והאתונאים כמות שהן. והוא התחיל בזאת מיד משנתרגשה ובאה, שכן ציפה שחשובה וראויה לתשומת-לב תהא יותר מאלו שקדמוה". ספרו הוא התעודה הגדולה והמרוכזת ביותר שנשמרה ממורשת יוון בפרט וממורשת המחשבה הפוליטית-ההיסטורית של האנושות בכלל. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג