הכנרת : על רקע משבר המים בישראל

הכנרת : על רקע משבר המים בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 1991
מילות מפתח: מפלס הכנרת; משק המים; ים כנרת; מפלס הכינרת; מיפלס הכנרת; מיפלס הכינרת; מערכת המים הארצית; מקורות מים; כנרת (ים); ים כינרת; כינרת
מתוך ההקדמה: משק המים בישראל נמצא במצב חמור שכמוהו לא ידע בעבר. אין לבעיית המים פתרון מיידי ופשוט לשנים הקרובות. יש לקוות שהבעיה המשותפת למדינות המזרח התיכון, תוביל לשיתוף פעולה ולהידברות בנושא זה, שיוליכו לפתרון כולל לבעיית המים באזור.
עם זאת, על כל מדינה לנצל את מקורות המים העצמיים שלה, תוך מיצוי האמצעים העומדים לרשותה.
בין מקורות המים החשובים של מדינת ישרל נמנית הכנרת, המהווה מרכיב מרכזי במערך המים הארצי.
בקובץ זה, המוקדש לכנרת ומפלסיה על רקע מצוקת המים בישראל, נדונים שלושה היבטים מרכזיים:
1. תפעולה של הכנרת כאחד המקורות במערך הכללי, המורכבות והיחודיות של הכנרת ואגן ההיקוות שלה, ומרחב התמרון העומד לרשותו.
2. ראיית הכנרת לא רק כמקור מים, אלא כישות רב תכליתית בעלת צרכים ואילוצים, המשפיעים על תיפקודה במערכת אספקת המים.
3. המצוקה הכללית של משק המים.
על המדוכה יושבים חוקרים ואנשי מקצוע מן הדרגה הראשונה, שרבים מהם פועלים באזור הכנרת. טפח ממחקרים אלו הקשורים לכנרת ותפקידיה, אנו מביאים בקובץ זה, המבוסס ברובו על הרצאות שהושמעו ביום עיון, שנערך בנובמבר 1990. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החברה, טבע וסביבה
תוכן הספר:
הוצאת ספרים אריאל

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13