טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית : פדגוגיה של ספרות מקרים - קובץ שני

טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית : פדגוגיה של ספרות מקרים - קובץ שני

מחבר: איריס ברקוביץ, כרמלה גינת, משה זילברשטיין, דליה עמנואל ואהובה שולמן
שנת ההוצאה: תשס"ג
מילות מפתח: הכשרה מקצועית; מורים; שיטות הוראה; הכשרת עובדים; שיטת הוראה
הקובץ הנוכחי הוא חוליה נוספת בסדרה של ספרות מקרים בנושא הכוונה עצמית בלמידה (ראו קובץ ראשון בעריכת זילברשטיין, תשס"א). כמו הקובץ הראשון, גם קובץ זה הושתת על ההנחה שפיתוח תפקודי הכוונה עצמית קשור הדוקות לתפקודים חברתיים של הלומד בכיתה. הכיתה היא מסגרת שמאפשרת הגדרת מטרות משותפות, הצבת אסטרטגיות למימושן וקבלת משוב מעמיתים להשגת שיפור, כל זאת בסיוע המורה. התהליכים החברתיים תורמים לכינון תנאים לעיצוב פעילויות לימודיות, דיאלוגים ותהליכי תיווך משמעותיים, המסייעים לטפח קהילות לומדות בכיתה.
בקובץ מוצגת ספרות מקרים עשירה המלווה בתרגילים, בהסברים ובעיגון תאורטי. ספרות מקרים זו עשויה לשרת מסגרות למידה מגוונות של הכשרת מורים ושל השתלמויות. באמצעותה ניתן לקיים דיונים רפלקטיביים על הרעיון ההכוונה העצמית ומימושו בסביבות הוראה-למידה, על מורכבותם של תפקידי המורה והעמיתים בכיתה ועל חשיבות ייעודם של המורה ושל העמיתים לקידום ההכוונה העצמית של הפרט. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13