דורות, מרחבים, זהויות : מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל

דורות, מרחבים, זהויות : מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: זהות ישראלית; סוציולוגיה; חברה
הספר מוגש למייסדה של הסוציולוגיה הישראלית, פרופסור שמואל נח אייזנשטדט, בהגיעו לגבורות. על אף הטענה בדבר "שקיעת הסוציולוגיה הישראלית" וההכרזה על העשור האחרון כעל "שנותיה האבודות של הסוציולוגיה הישראלית", הספר מלמד על זירת מחקר עשירה, מגוונת ומאתגרת הנוגעת בסוגיות המרכזיות שעל סדר היום של החברה בישראל.
הספר מפגיש בין סוציולוגים השייכים לדורות כרונולוגיים ופרדיגמטיים שונים. הוא כולל מחקרים עכשוויים המתכתבים עם מחקרים ועם חוקרים מדורות קודמים ומתפלמסים עם תפיסותיו של ש"נ אייזנשטדט ובעיקר של ממשיכיו ביחס לחברה בישראל. אך עיקר תרומתו היא בהצגת זוויות ראייה עדכניות להבנת החברה ובניסוח סדר יום סוציולוגי — תיאורטי ומחקרי — חדש ורחב.
הספר עוסק בכוחות דומיננטיים המעצבים את החברה ואת השיח החברתי בישראל, אך בו בזמן מאיר את חלקן ואת מקומן של קבוצות מוחלשות בחברה ושל קבוצות המאתגרות את ההסדרים השולטים — קבוצות שנדחקו לשולי המחקר והשיח הציבורי. אין זה רק קובץ מחקרי על החברה בישראל; זהו ספר המציע אופני חשיבה אחרים ועדכניים ביחס לחברה זו. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13