בית-ספר הטרוגני : אחדות בתוך שונות

בית-ספר הטרוגני : אחדות בתוך שונות

מחבר: יצחק קשתי, ברכה אלפרט, מרגלית יוסיפון ואהוד מנור
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: חינוך; הוראה; פדגוגיה
חלק מן הקהילייה החינוכית בישראל ניצב בשנים האחרונות מול ביקורת וביטויים של אי-שביעות-רצון על רקע ההתמודדות של בתי-ספר עם בעיית האינטגרציה. יש הטוענים שאין ביכולתה של מערכת חינוך ריכוזית להתמודד עם צורכי החינוך של אוכלוסיות תלמידים מגוונות. עוד נטען שמדיניות האינטגרציה באה על-חשבון החתירה למצוינות. במקביל לביקורת, ניכרת בשנים האחרונות מגמה בקרב הורים בעלי יכולת ואנשי-חינוך להיאבק למען הקמת בתי-ספר ייחודיים ברירניים.
במחקר זה מוצגים לפני הורים מתעניינים, מחנכים, אנשי מינהל החינוך ומעצבי מדיניות חינוכית דגמים מצליחים של בתי-ספר על-יסודיים אינטגרטיביים. מדובר בבתי-ספר שהשכילו לפתח יוזמות והסדרים מועילים בתחום האקדמי-ההישגי ובמישור החברתי-החינוכי לשביעות-רצונם של המעורבים בבתי-הספר - תלמידים, מורים, הורים ורשויות חינוך שונות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13