עולמו של צוות מורים: עיצוב והבניה מחדש של דפוסי הוראה מרגלית יוסיפון

עולמו של צוות מורים : עיצוב והבניה מחדש של דפוסי הוראה מרגלית יוסיפון מבוא בחמש השנים שקדמו לעריכת המחקר המדווח הייתי שותפה לפרויקט הדרכה של צוותי מורים , שהיו מעוניינים לשנות את דפוס ההוראה המסורתית בכיתותיהם . יחד איתם חוויתי את ההצלחות , את הקשיים ואת ההתלבטויות בשאלה כיצד להפוך את הלמידה בכיתה ההטרוגנית למשמעותית לרוב הלומדים . מאמציהם של המורים נטעו בי תקווה שאכן אפשר ללמוד אחרת מהמקובל וראוי לבחון את ההסדרים המתפתחים בבתי ספר אחדים בהקשר זה . כשהוצע לי , במסגרת מחקר זה , להיות שותפה בבדיקת דגמים של בתי ספר שהשכילו לפתח יוזמות חינוכיות המבקשות לתת מענה לדילמות החינוכיות העולות מחוויית ההוראה והלמידה בכיתה ההטרוגנית , שמחתי להיענות . כך הגעתי לבית ספר "רננים . " . 1 "הוראה מותאמת" בחטיבות הביניים מטעם מט"ח . . 2 שם בדוי .  אל הספר
רמות