תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 במקום מבוא : לאומיות , מודרניות ומעמד בחינוך בישראל יצחק קשתי 17 התמודדות חטיבת הביניים עם הטרוגניות התלמידים : שינוי , שותפות וזהות מקצועות ברכה אלפרט 51 עולמו של צוות מורים : עיצוב והבניה מחדש של דפוסי הוראה מרגלית יוםיפון 103 " יובל" - בית ספר אינטגרטיבי מצליח אהוד מנור 145

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר