בריאה, תורה, צדיקּות, גאולה : מקורות והשפעות בחסידות

בריאה, תורה, צדיקּות, גאולה : מקורות והשפעות בחסידות

מחבר: דב שוורץ
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: חסידות; פילוסופיה יהודית; חסידים; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה
ככל תנועה חשובה וגורלית בתולדותיו של עם ישראל אף החסידות לא הופיעה בחלל הריק. האדמו"רים הושפעו ממגמות בהגות היהודית, ועיצבו את תורתם המהפכנית מתוך הסתמכות ישירה ועקיפה על תורות שהתפתחו בראשית העת החדשה.

במקביל הייתה ההגות החסידית בעלת השפעה על רעיונות שהתרקמו בהגות היהודית עד היום. חיבור זה דן בהשפעתם של המהר"ל והיש"ר מקנדיה על החסידות וממשיך לדון בהשפעת החסידות על הגותו הרחבה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא גם עוקב אחר השפעות פנים חסידיות, ועוסק בהשפעת האדמו"ר הזקן על תורת הגאולה של ר' דובער שניאורסון, בנו, ועל ר' אהרן מסטרושלה, תלמידו. החיבור מאפשר הבנה מלאה יותר של ההגות החסידית בעבר ובהווה, והוא דן במגוון של תורות חסידיות. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, חסידות
תוכן הספר:
אדרא - בית להוצאת ספרים אקדמיים

עמודים:
א  ב  1  2  4  5  6  8  9  10  11  12