קראו בכותר - בריאה, תורה, צדיקּות, גאולה : מקורות והשפעות בחסידות