פתיחה

מתוך:  > על דרך אבות > פתיחה

עמוד:8

לפני כשלושים שנה קיבלו ראשי ישיבת הר עציון פנייה להציע בפני תלמידי הישיבה תכנית הכשרה להוראה בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי בישראל . פנייה זו באה כדי למלא מחסור בכוח אדם בהוראה במסגרות אלו . כך החלה תוכנית להכשרת מורים שנקראה על שמו של ד"ר יעקב הרצוג ל"ל , איש רב פעלים , בעל ידיעות מקיפות הן בתחום התורני והן בתרבות המערבית , אשר הלך לעולמו בגיל צעיר . תכנית זו התפתחה וגדלה במשך השנים והייתה למכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים . בשנה הקרובה תציין אפוא מכללת יעקב הרצוג שלושים שנה להיווסדה . על גיל זה אמרו חז"ל במשנה שהזכרנו לעיל : "בן שלושים לכח . " מפרש ר"ע מברטנורה : " שהלויים היו מקימין את המשכן ומפרקין וטוענים את העגלות ונושאין בכתף מן שלשים ומעלה . " ואמנם , עבודת החינוך בעם ישראל הושוותה פעמים רבות למלאכת הלויים . כך , למשל , כותב הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל ( פי"ג הי"ב : ( "ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו ? מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים ... לפיכך הובדלו מדרכי העולם , לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן , אלא הם חיל . ... 'ה והוא מוסיף ( שם הי"ג : ( "ולא שבט לוי בלבד , אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים . " אסופת המאמרים הנוכחית , משקפת את התחומים השונים בהם עוסקת המכללה : מקרא , תורה שבעל פה , מחשבת ישראל , חינוך ופסיכולוגיה , לשון ולימודי ארץ ישראל . בשם הספר - על דרך האבות - רצינו לבטא משמעות כפולה : מצד אחד , את מיקומנו הגאוגרפי , על דרך האבות העולה מירושלים בואכה חברון , ואת תחושת האחריות שאנו חשים בכל יום תמיד כלפי אותם מקומות , חרף הערעור על כך הנמשך מזה חודשים רבים . מצד שני , השם על דרך האבות מבטא גם את נאמנותנו לדרך ישראל סבא , למסורת שקיבלנו מאבותינו ושאותה אנו מבקשים להנחיל לדורות הבאים . אמנם , מכללת יעקב הרצוג לא נרתעה מהתמודדויות עם גישות חדשות , ומאימוץ אחדות מהן ; אולם , וזאת באנו להדגיש בשם הספר , אימוץ זה הנו עבורנו בבחינת חדש בקנקן ישן , כאשר גם החדש מקבל את טעמו הייחודי מן התוכן המצטבר של הישן . מי ייתן ונזכה להמשיך במפעל היישוב והחינוך התורני על דרך האבות , ולראות בו בנים ותלמידים שהם כבנים וכבני בנים , עוסקים בתורה ובמצוות .

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר