קראו בכותר - על דרך האבות : שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך