תוכן הענינים

עמוד:5

תוכן הענ » נ * ם 7 סקירה כללית 10 העליה לרגל ומשמעותה 12 יעדי העליה לרגל 12 ירושלים וסביבתה 12 הביקור בשומרון 14 הגליל וצפון הארץ 15 הדרך מיפו לירושלים 16 סיני והדרום 17 נופי א"י בתאורי עולי הרגל 20 תנאי העליה לרגל לא"י 20 ההפלגה לא"י 21 מסע עולי הרגל בארץ 22 המיסים והתנכלות האוכלוםיה המקומית 25 מיםים שניגבו בבנםית הקבר 26 הארצות מהן עלו לרגל לא"י ( איטליה , צרפת , גרמניה , אנגליה , סקוטלנד , יון , שויצריה , הולנד , בלגיה , אוסטריה , אמריקה ) 32 בעקבות עולי רגל רוסים לארץ הקודש 35 עולי רגל יהודים 37 תולדות העליה לרגל לא"י 37 בתקופה הביזאנטית 40 בתקופה הצלבנית ולאחריה 43 ירושלים בשלהי ימה"ב 45 העליה לרגל לא"י במאה 19-ה 47 אופיה של העליה לרגל במאה הי"ט ועולי הרגל לסוגיהם ( חוקרים , ומלומדים , נועזים והרפתקנים , סופרים ומשוררים , ציירים , צלמים , אישים רמי יחם ) א"י בספרות הנוסעים ועולי הרגל ( קטעים נבחרים ) 52 הנוסע מבורדו ( 333 ) 53 ירושלים בתאור הנוסע מבורדו 55 איגריה ( 385 ) 55 סיני בתאורה של איגריה 57 פאולה ( סרן" המאה ( 4-ה 57 בית לחם בתאורה של פאולה ( מכתב למרצלה ) 58 פרוקופיוס ( 528 ) 58 עדותו של פרוקופיום על בנין הניאה 60 הנוסע מפלקנטיה ( 570 ) 60 נצרת בתאורו של הנוסע מפלקנטיה 61 הנוסעים המוסלמים 61 מוקדאסי 62 טבריה בתאורו של םוקדאסי 63 ההגמון דניאל ( 1106 ) 63 א"י בתאורו של ההגמון דניאל 63 בית שאן 64 הר תבור 65 בנימין מטודלה ( 1170 ) 65 ירושלים בתאורו של בנימין מטודלה 67 תאודוריך 172 ) ו ) 67 כיפת הסלע בתאורו של חאודוריך 68 בורכהרד מהר ציון ( 1 275 ) 68 פירוח ארץ הקודש 69 לודולף פון סוכם ( 1336 ) 69 עכו בתאורו של לודולף פון סוכם 70 פליקס פאברי ( 1480 , 1483 ) 70 הירידה בחוף יפו 71 נמל יפו 72 כיצד ראו עולי הרגל לראשונה את ירושלים 73 שוד במבואות בית לחם 74 ברנרד פון בריירנבך ( 1483 ) 76 ק . לה ברוין ( 1681 ) 79 מונדריל ( 1697 ) 79 חוף עבו 79 עכו 80 גורל הנזירות m הכיבוש המוסלמי 81 מעכו לשכם 84 ירושלים 84 כנסיח הקבר 85 הטקסים בכנסית הקבר 87 הטבעת המלה "ירושלים" 88 הטבילה בירדן 91 ים המלח 93 שאטובריאן ( 1 806 ) 93 טקס הקבלה למסדר הקבר הקדוש 94 "עלי ביי" 94 הר הבית בתאורו של עלי ביי 96 י . ל . בורקהרדט ( 1812 ) 96 טבריה 97 השוק בטבריה 97 היהודים בטבריה 99 קורזון ( 1834 ) 99 תאור האש הקדושה 103 סטפן אולין ( 1840 ) 103 הסבילה בירדן 105 ברטלט ( 1842 , 1853 ) 105 ביקור במנזר מר סבא 108 מרי רוגירס ( 1848 ) 108 עבו 110 ואן דה ולדה ( 1 851 ) 110 יפו 111 פורטר ( 1886 ) 111 חיפה 113 רשימה נבחרת של עולי רגל 114 ביבליוגראפיה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר