קראו בכותר - קרדום : דו ירחון לידיעת הארץ - בנתיב עולי הרגל לארץ הקודש